Publikationen

  • Grenzen schreiben. Komitatsabgrenzungen in Südungarn zu Beginn des 18. Jahrhunderts, in: Stefan Seitschek, Elisabeth Lobenwein, Josef Löffler (Hg.): Herrschaftspraktiken und Lebensweisen im Wandel. Die Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts, 35 (2020), S. 17–44.

  • Jean-Henri de Tournon. Egy bodrogi főispán „kalandor” életei [Jean-Henri de Tournon. Die „abenteuerlichen” Leben eines Bodroger Obergespans], in: Bácsország, 88 (2019), S. 4–9.

  • A harag megjelenési formái az Oszmán Birodalomról szóló 16. századi útleírásokban [Zornerscheinungen in Reiseberichten über das Osmanische Reich im 16. Jahrhundert], in: Árpád Tóth, Anikó Lukács (Hg.): Az érzelmek története [Geschichte der Emotionen], Budapest, 2019, S. 23–33.

  • Territorien, Grenzen und Grenzziehungenin den südungarischen Komitaten Bács undBodrog am Anfang des 18. Jahrhunderts, in: Geschichte und Region-Storia e regione, 27 (2017), 1, S. 15-41.

  • Hadszíntérből vármegye. Adminisztráció és térformálás a Duna-Tisza közének déli részén a XVII. és a XVIII. század fordulóján, in: Kiss Ferenc (szerk.): Tudományos távlatok. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2017-Konferenciakötet, Újvidék, 2017, pp. 77-82.

  • Buchvorstellung: András Vári / Judit Pál / Stefan Brakensiek: Herrschaft an der Grenze. Mikrogeschichte der Macht im östlichen Ungarn im 18. Jahrhundert, in: WerkstattGeschichte, 73 (2017), S. 120-122.

  • Határ- és térformálás a XVIII. századi Bács és Bodrog vármegyékben, in: Bácsország. Vajdasági honismereti szemle, 74 (2015), 3, pp. 18-24.